EPTE

 

Wat is EPTE? EPTE is een recent ontwikkelde nieuwe behandelmethode voor slecht herstellende en langdurige aanwezige peesklachten.

 

EPTE (Echogeleide Percutane Elektrolyse) is ontwikkeld in Spanje en wordt in gezet bij overbelastingsletsels. Bij de behandeling wordt de vicieuze cirkel van pijn waarin de pees zich bevindt doorbroken. De behandeling van EPTE gaat gepaard met een specifiek trainings-/oefenprogramma om de pees weer sterk en belastbaar te maken.

 

Bij de behandeling van EPTE wordt er onder geleide van een ECHO, een naaldje in het betroffen gedeelte van de pees ingebracht. De naald is verbonden met het EPTE apparaat, en er zal via de naald een lichte elektrische stroom worden toegediend. De behandeling duurt tussen 1 en 2 minuten. De stroom zet aan tot een lichaamseigen fysiologische reactie waarbij het herstel van de pees wordt bevorderd.

 

Het inbrengen van de naald in de pees kan licht gevoelig zijn. De behandeling zelf wordt niet als pijnlijk ervaren, het wordt hooguit in het begin omschreven als licht oncomfortabel.

 

Een behandeling met EPTE behoeft meestal tussen de 4-6 behandelsessies. Tussen de behandelsessies zitten 7-10 dagen waarin een specifiek oefenprogramma zal worden uitgevoerd.


Fysio Cure is dagelijks bezig met begeleiden en revalideren van (top)sporters om deze weer terug te brengen op het gewenste sportniveau.

Door middel van sport specifieke en wetenschappelijk onderbouwde revalidatieprotocollen wordt er gewerkt aan een snelle en verantwoorde terugkeer naar het sportveld.

Lees meer


In veruit de meeste gevallen zal Fysio Cure de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afhandelen.

Eventuele door de zorgverzekeraar afgewezen behandelingen zullen via Spot-On-Medics bij de patiënt worden verhaald.

Lees meer


De laatste jaren is er in de  fysiotherapie het een en ander veranderd, en onder invloed van  wetenschappelijk onderzoek is er een vernieuwde visie ontstaan. In deze vernieuwde visie is er meer aandacht gekomen voor de actieve oefentherapie naast de traditionele passieve behandeltechnieken als onder andere massage, mobilisaties en manipulaties.

Lees meer