Mulligan Manual Therapy Concept

U bent patiënt en u hebt gehoord van het MULLIGAN™ Concept. U hebt hierover mogelijk een aantal vragen:

1. Wat betekent het MULLIGAN™ Concept inhoudelijk voor patiënten?
2. Voor welke soort klachten is het MULLIGAN™ Concept geschikt?
3. Waar kunt u een fysiotherapeut (of manueel therapeut) vinden die volgens het MULLIGAN™Concept werkt?
4. Dekt de verzekering de behandelingen MULLIGAN™ Concept?

De antwoorden in het kort:

1. Het MULLIGAN™ Concept is een manuele (hands-on)methode die door een groot aantal fysio- en manueel therapeuten in Nederland wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zgn. sporingsprobleem. Als metafoor kunt u hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie

2. Het MULLIGAN™ Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals b.v aan knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand. U kunt zich hebben verstapt of een verkeerde beweging hebben gemaakt. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaart u toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode MULLIGAN™ Concept veel (en over het algemeen snel) resultaat te behalen. De MULLIGAN™ fysiotherapeut kan vrij snel beoordelen of er sprake is van een sporingsprobleem en of het MULLIGAN™ Concept voor u een geschikte behandeloptie is.

3. Er zijn veel fysiotherapeuten en manueel therapeuten die inmiddels de cursus MULLIGAN™Concept hebben gevolgd. Sommigen zijn zeer bekwaam in het uitvoeren van de Mullligan technieken, maar wij, als MULLIGAN™ Opleidingen, kunnen niet garant staan voor alle fysiotherapeuten die met de methode werken. De groep gecertificeerde MULLIGAN™ therapeuten, de zgn. CMP-ers heeft evenwel met succes examen, d.w.z. een test van bekwaamheid, afgelegd in de methode. Deze groep kun u vinden op onze website onder “Gecertificeerde Mulligan Therapeuten (CMP-ers)”.

4. De methode valt gewoon onder reguliere fysiotherapie en/of manuele therapie. U bent dus verzekerd wanneer fysiotherapie en/of manuele therapie in uw verzekeringspakket is opgenomen.


Fysio Cure is dagelijks bezig met begeleiden en revalideren van (top)sporters om deze weer terug te brengen op het gewenste sportniveau.

Door middel van sport specifieke en wetenschappelijk onderbouwde revalidatieprotocollen wordt er gewerkt aan een snelle en verantwoorde terugkeer naar het sportveld.

Lees meer


In veruit de meeste gevallen zal Fysio Cure de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afhandelen.

Eventuele door de zorgverzekeraar afgewezen behandelingen zullen via Spot-On-Medics bij de patiënt worden verhaald.

Lees meer


De laatste jaren is er in de  fysiotherapie het een en ander veranderd, en onder invloed van  wetenschappelijk onderzoek is er een vernieuwde visie ontstaan. In deze vernieuwde visie is er meer aandacht gekomen voor de actieve oefentherapie naast de traditionele passieve behandeltechnieken als onder andere massage, mobilisaties en manipulaties.

Lees meer