Toetreden FysioTopics

Per 1 juli zullen wij toetreden tot FyioTopics . FysioTopics zet zich in voor aantoonbare kwaliteitsverbeteringen. Zorg van hoogwaardige kwaliteit die voor een ieder toegankelijk is.

Visie van FysioTopics, “Van onderscheid in kwaliteit naar onderscheidende kwaliteit”.

Team Fysio Cure tracht continue te ontwikkelen en verbeteren en op deze manier kunnen wij ons inzetten voor kwalitatieve, doelmatige en effectieve zorg binnen onze praktijk.

Voor meer informatie kijkt U op www.fysiotopics.nl

Team Fysio Cure


Fysio Cure is dagelijks bezig met begeleiden en revalideren van (top)sporters om deze weer terug te brengen op het gewenste sportniveau.

Door middel van sport specifieke en wetenschappelijk onderbouwde revalidatieprotocollen wordt er gewerkt aan een snelle en verantwoorde terugkeer naar het sportveld.

Lees meer


In veruit de meeste gevallen zal Fysio Cure de financiële afhandeling van uw fysiotherapeutische behandelingen rechtstreeks met uw zorgverzekeraar afhandelen.

Eventuele door de zorgverzekeraar afgewezen behandelingen zullen via Spot-On-Medics bij de patiënt worden verhaald.

Lees meer


De laatste jaren is er in de  fysiotherapie het een en ander veranderd, en onder invloed van  wetenschappelijk onderzoek is er een vernieuwde visie ontstaan. In deze vernieuwde visie is er meer aandacht gekomen voor de actieve oefentherapie naast de traditionele passieve behandeltechnieken als onder andere massage, mobilisaties en manipulaties.

Lees meer